Velkommen

Bliv brandmand i Nordborg

 

August:

Kommandomøde
Tirsdag 10. auguster kl. 18.45

Medlemskort og Grill
Onsdag 11. august kl. 19.00

September:

Øvelse GUI 6C
Torsdag 2. september kl. 18.45

Øvelse FUT el. Lokal nr. 11
Torsdag 16. september kl. 18.45