Velkommen

Bliv brandmand i Nordborg

Januar:

Generalforsamling
Fredag den 18. januar kl. 18.00

Øvelse, Materiale gennemgang
Torsdag den 24. januar kl. 18.45

Februar:

Aktivitetudvalgsmøde
Fredag den 1. februar kl. 19.00

Kommandomøde
Tirsdag den 5. februar kl. 18.45

Øvelse lek. 11 E& F
Torsdag den 7. februar kl. 18.45

Øvelse lek. 10 C
Torsdag den 21. februar kl. 18.45

VINTERFEST 2019
Lørdag den 23. februar kl. 18.00
Hotel Nørherredhus