Velkommen

Bliv brandmand i Nordborg

Juni:

Øvelsesinfo
Torsdag den 16. juni kl. 19

Øvelse Hold 2
Lek. GUI 4 ABCD
Torsdag den 25. juni kl. 19.00

Juli:

Aktivitetsudvalgsmøde
Fredag den 3. juli kl. 19.00

Kommandomøde
Tisdag den 7. juli kl. 18.45

Ausgust:

Kommandomøde
Tirsdag den 4. august kl. 18.45

Aktivitetsudvalgsmøde
Fredag den 14. august kl. 19.00

Øvelse Hold 1
Lek. GUI 4 ABCD
Torsdag den 20. august kl. 19.00

Øvelse Hold 2
Lek. GUI 6 ABCD
Torsdag den 27. august kl. 19