Velkommen

Bliv brandmand i Nordborg

Februar:

Øvelse Hold 1
Lektion GUI 6 ABCD
Torsdag den 20. februar kl. 18.45

Vinterfest 2020
Hotel Nørherrehus
Lørdag den 22. februar kl. 18.00

Hockey Night
Mandag den 24. februar kl. 19.00

Marts:

Øvelse Hold 2
Lektion GUI 6 ABCD
Torsdag den 12. marts kl. 18.45

Hockey Night
Mandag den 23. marts kl. 19.00

Aktivitetudvalgsmøde
Fredag den 27. marts kl. 19.00

Øvelse Fælles Danfoss
Lektion Ring øvelse
Mandag den 30. marts kl. 18.45