Velkommen

Bliv brandmand i Nordborg

Juli:

Kommandomøde
Tirsdag den 2. juli kl. 18.45

Aktivitetudvelgsmøde
Fredag den 5. juli kl. 18.00

August:

Medlemskortsalg
Torsdag den 15. august kl. 18.30

Sommerfest
Lørdag den 17. august kl. 16.00

Medlemskortsalg
Torsdag den 22. august kl. 18.30

Medlemskortsalg
Torsdag den 29. august kl. 18.30