Brandværnet

Her i de sønderjyske landsdel oprettede man “Det frivillige Brandværn”, dvs, at brandfolkene ydede deres hjælp på frivillig basis. Når brandhornet gjallede i byens gader, havde brandmændene pligt til at møde ved såvel dag som nat. Enhver by og landsby fik efterhånden på frivillig basis oprettet sådan et brandværn. Efterhånden fik man i alle byerne – også i landsbyerne, anskaffet slukningsmareriel, f.eks. en hestetrukken sprøjte, der skulle betjenes af 4-6 mænd. Med datidens materiel var det svært at stille noget op imod ildens rasen. Det endte som regel med at det hele brændte ned til grunden.

This website uses cookies. By continuing to use this site, you accept our use of cookies.